Keuringsuitslag 2008

Naam merrie                                                 Resultaat
 

Benthe van het Esveld                              Premie
Belle van het Esveld                                 Geen premie
Bloem van het Esveld                               Premie
Beijing van het Esveld                              Premie
Bo van het Esveld                                    Premie

Aniek van de Garderenshof                        Premie

Zita van het Esveld                                  Premie
Yoan van het Esveld                                 Premie

Parel van Graafland                                  2e premie
Pamela van het Esveld                             1e premie
Sarina van het Esveld                               1e premie
Simona van Bitterschoten                         1e premie                                   
Wiranda van de Bloemhof                         1e premie
Wynette van de Garderenshof                   2e premie